Coronamaatregelen CBR

De theorie-examens starten we met een aangepaste zaalbezetting van 50%. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat er minstens 1,5 meter tussen elke kandidaat zit.

Annuleren geplande theorie-examens

Omdat we aangepaste nieuwe maatwerkroosters in moeten zetten voor het herstarten van onze dienstverlening, hebben we alle reserveringen en oude roosters uit het plannings- en reserveringsysteem gehaald.

Deze maatregel kent drie verschillende varianten met ieder hun eigen consequenties:

 1. Kandidaat heeft zelf gereserveerd via Mijn CBR
  De reservering is geannuleerd. De examenaanvraag (klantgegevens) blijft wel in het systeem staan evenals het betaalde examengeld. Kandidaat kan via Mijn CBR kosteloos zelf een nieuwe examendatum reserveren. Een examenaanvraag kan niet geannuleerd worden door kandidaten in Mijn CBR. Een onbenutte aanvraag van kandidaten wordt na 1 jaar automatische verwijderd uit de systemen.
 2. Opleider heeft gereserveerd voor kandidaat
  De reservering is verwijderd. Hiermee is de financiële verplichting voor de opleider vervallen. De examenaanvraag (klantgegevens) blijft wel in het systeem staan. Zolang de aanvraag in het systeem staat, is de kandidaat gebonden aan de opleider. Hiermee treden we niet in de overeenkomst tussen opleider en kandidaat. De opleider moet in overleg met de kandidaat om een nieuwe reservering te maken. De opleider kan de aanvraag in overleg met een kandidaat ook annuleren. Een onbenutte aanvraag wordt na één jaar automatisch verwijderd uit de systemen.
 3. Opleider had naamloze capaciteit in bezit voor het reserveren van CCV theorie-examens
  Naamloze capaciteit in de toekomst is uit de roosters gehaald. Onbenutte capaciteit in de periode van niet-examineren is geannuleerd en teruggeboekt op de rekening-courant van de opleider.

Verdeling examencapaciteit

Om de beperkt beschikbare capaciteit doelgericht in te zetten hanteren we de volgende prioritering bij de inzet van capaciteit:

 • Beroepsexamens;
 • B en AM, dan A en recreatievaartexamens;
 • Zaalexamens hebben voorrang op individueel begeleide examens.

Dagelijks is er monitoring op vraag en aanbod en wordt capaciteit gericht op deze ontwikkelingen ingezet en waar nodig bijgesteld.

Verdeling zaaltheorie-examens B

Vanwege de landelijke maatregel om 1,5 meter afstand te houden, is onze capaciteit beperkt. Graag willen wij iedere opleider, groot, middel en klein, de kans bieden om aanspraak te maken op het reserveren van een examenplek binnen die capaciteit. Gelet daarop hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 1. Er geldt per opleider een maximum voor het aantal te reserveren examenplekken. Dit maximum biedt overigens geen garantie op het reserveren van een plek. Dit laatste is in het belang van het niet overschrijden van onze capaciteit. De voorwaarde dat een examen alleen op naam gereserveerd kan worden en maximaal één keer te wijzigen is, blijft gelijk.
 2. Verder hebben we opleiders verdeeld over acht categorieën gebaseerd op omvang. De omvang en het daarbij behorende maximum aantal te reserveren examenplekken hebben wij samen met meerdere brancheverenigingen bepaald op basis van het gemiddeld aantal ingedeelde zaalexamens personenauto B per maand in de periode van augustus 2019 t/m februari 2020. Deze verdeling ziet u hier:
 
Groepering op basis van gemiddeld aantal ingedeelde zaalexamens cat. B per maand: Maximale aantal reserveringen vanaf [datum herstart]:
0 0
0,1 – 1.5 1
0,6 – 10 5
11 – 50 15
51 – 100 30
101 – 250 40
251 – 500 50
> 500 100

Voorbeeld: nam u voorheen gemiddeld 300 zaaltheorie-examens B per maand af, dan kunt u vanaf nu maximaal 50 zaaltheorie-examens B gereserveerd hebben.

Zodra een gereserveerd examen is afgenomen ontstaat er dus een nieuwe reserveringsmogelijkheid voor de opleider.

De voorwaarden dat een examen alleen op naam gereserveerd kan worden en maximaal één keer te wijzigen is blijft gelijk.

Voor examens in de categorie AM en A wordt geen regulering gehanteerd gezien de geringere afname-aantallen t.o.v. B-examens.

Regulering verdeling zaaltheorie-examens Beroeps

Een regulering van de beroepstheorie-examens is niet mogelijk vanwege verschillende plantijden van deze examens.

Groepsreserveringen beroeps theorie-examens

Verzoeken voor groepsreserveringen voor beroepsexamens worden tot en met tenminste augustus niet toegekend. Als capaciteit voor beroepstheorie-examens niet wordt benut komt deze capaciteit via de vrijvalregeling beschikbaar voor andere categorieën.

Performance TOP internet

Om TOP goed te laten functioneren, scherpen we de procedure van het maximum aantal bevragingen in ‘zoeken capaciteit’ aan. Hierbij krijgt een opleider een waarschuwing bij het naderen van het maximum. Zodra dit maximum wordt overschreden dan volgt een blokkade tot de volgende dag. We stellen de grenswaarden op de functie ‘zoeken capaciteit’ naar beneden bij. Opleiders krijgen bij 350 bevragingen een waarschuwing. Bij 400 bevragingen volgt een blokkade van de opleider op TOP tot de volgende dag, dit is conform het huidige sanctiereglement.

Inactieve tijd TOP teruggebracht

Als u 15 minuten inactief bent in TOP wordt u automatisch uitgelogd. Eerst was dit 30 minuten. We verkorten deze tijd om belasting van TOP te voorkomen.

 

Bron: CBR.NL

Andere berichten…

Multiple response vragen

Multiple response vragen

Sinds 10 juli 2023 heeft het CBR een nieuwe  vraagsoort toegevoegd aan het theorie-examen voor de auto. Dit zijn zogenaamde multiple response vragen. Oftewel vragen waar meerdere antwoorden mogelijk zijn. Op deze manier wordt het moeilijker voor mensen die niet goed...

Dagcursussen oplichters

Dagcursussen oplichters

Door de lockdowns en de beperkende coronamaatregelen die nog gelden duurt het langer dan normaal tot je theorie-examen kunt doen. Op dit moment is de reserveringstermijn tussen de 6 en 13 weken. Er zijn websites die je proberen te lokken met de belofte dat ze via hen...

CBR en corona

CBR en corona

Hieronder een stuk je tekst van het CBR over corona en veiligheid... De gezondheid van iedereen staat voorop. Daarom hanteren we in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften zodat iedereen veilig examen kan doen. Lees hieronder alle maatregelen zorgvuldig voordat...

0 reacties