Paragraaf Voortgang:

Je bent verplicht om zoveel mogelijk rechts te houden. Dit houdt niet in dat je dicht langs stoepranden, de berm, fietsers en geparkeerde auto’s moet rijden. Zoveel mogelijk rechts rijden houd in dat je op een rijbaan met meerdere rijstroken op de meest rechts gelegen rijstrook rijdt. In de volgende situaties hoef je niet zoveel mogelijk rechts te rijden:

  • Vlak voor of op rotondes;
  • Als je in een file rijdt;
  • Wanneer je inhaalt;
  • Als je voorsorteert om links af te slaan;
  • Als je op een voorsorteerstrook rijdt;
  • Als de rijstrook geblokkeerd wordt door een rood kruis op het elektronische signaleringsbord boven de rijbaan;
  • Wanneer er rechts geen ruimte is;
  • Als je een verkeersteken of een aanwijzing van een bevoegde ambtenaar moet opvolgen.