Paragraaf Voortgang:
rijbevoegdheid Inleiding rijbevoegdheid

Aan het besturen van een personenauto of bestelauto zijn een aantal voorwaarden gesteld.
Zo mag uw rijbevoegdheid niet ontzegd zijn door de rechter.
U moet in het bezit zijn van een rijbewijs B. Omdat de minimale leeftijd voor het rij-examen 17 jaar is, moet u ook minimaal 17 jaar zijn om een personenauto of een bestelauto te besturen.
Het voertuig moet verzekerd zijn.
Uw voertuig moet aan de wettelijke voertuigeisen voldoen. Welke dit zijn kunt u nalezen in het hoofdstuk inrichting, belading en slepen van voertuigen.