Paragraaf Voortgang:
pech Inleiding van het hoofdstuk handelen bij ongevallen en pech

Dit hoofdstuk gaat over pech en hoe te handelen bij ongevallen. Je kunt zelf bij een ongeval betrokken raken of getuige zijn van een ongeval.
Hoe je in beide situaties moet handelen en hoe je hulp kunt bieden wordt in dit hoofdstuk beschreven.

Voor het geval je het vergeten moch zijn, het algemeen alarmnummer in Nederland is: 112.