quail-wet Algemene bepalingen verkeerswetgeving
Om goed te begrijpen wat er met sommige uitdrukkingen bedoeld wordt, vind je in dit hoofdstuk een overzicht van alle definities.
Er wordt een uitleg gegeven over de verschillende weggebruikers, voertuigen, wegen en overige begrippen.

De meeste definities die je in dit hoofdstuk aantreft komen uit het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990, kortweg RVV genoemd.
Daarnaast tref je een aantal definities aan welke uit de Wegenverkeerswet 1994, kortweg WVW, komen.
Op iedere pagina vind je naast de wettekst ook een uitleg.

Waarschijnlijk is dit wel het saaiste hoofdstuk van de theorie, maar het hoort er nu eenmaal bij. Je kunt dit altijd gebruiken als naslagwerk om snel een bepaalde definitie op te kunnen zoeken.

Net zoals ieder onderdeel van onze cursussen horen wij altijd graag op- en aanmerkingen. Heb je commentaar op wil je graag dat wij iets toevoegen laat het dan weten via ons forum. Zodoende hebben andere personen er ook nog iets aan. Ons forum vind je als je hier klikt…