WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Geslotenverklaring

Dit bord geldt voor alle voertuigen, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren en vee. Aanvankelijk gold het verbod voor bestuurders.

Daar een geslotenverklaring ook het gebruik inhoudt, betekent dit dat dit bord ook overtreden wordt als het voertuig geparkeerd staat. In die gevallen is de bestuurder veelal niet bij het voertuig aanwezig.

Artikel 1 van het RVV.
Geslotenverklaring: verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken.