WETGEVING
VOERTUIGKENNIS
Verkeerstekens en aanwijzingen
Gebruik van de weg
Voorrang en voor laten gaan
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvres
Veilig rijden met het voertuig en reageren in noodsituaties
Verantwoorde verkeersdeelname en milieubewust rijden
Gevaarherkenning
Proefexamens

Rijbewijs B of BE?

Rijbewijs B geeft de bevoegdheid tot het besturen van een personenauto met een aanhangwagen die, inclusief laadvermogen, niet meer weegt dan 750 kilogram.

Met alleen rijbewijs B is het besturen van een personenauto met een zwaardere aanhangwagen dan 750 kilogram toegestaan, als voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden:

  • De aanhangwagen mag, inclusief laadvermogen, niet meer wegen dan de ledige massa van het motorvoertuig dat de aanhangwagen trekt.
    en
  • de toegestane maximum massa van de totale combinatie mag niet meer bedragen dan 3500 kg.

.In alle andere gevallen is het rijbewijs BE verplicht.

Met rijbewijs BE ben je niet beperkt in het gewicht van de aanhangwagen die je mag trekken. Let wel op de technische mogelijkheden van het trekkend motorvoertuig: de maximale trekhaaklast. Deze maximale trekhaaklast staat vermeld op het kentekenbewijs.

Ook het gewicht van de totale combinatie is niet van belang. Deze mag meer dan 3500 kg bedragen. Alleen voor het trekkende voertuig geldt, dat de toegestane maximum massa niet meer dan 3500 kg mag bedragen.

De totale massa van de aanhangwagen mag niet zwaarder zijn dan op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig staat vermeld.